Sosiaalinen osallisuus ja haittojen vähentäminen

Kehitysohjelman tavoitteena on vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja ja riskiryhmien syrjäytymistä matalan kynnyksen palveluilla. Tämä tekee mahdolliseksi myös sen, että osallisuus lisääntyy. Kehitysohjelman kohderyhmänä ovat erityisesti riippuvuuksista haittoja kokevat ihmiset ja heidän läheisensä sekä syrjäytymisuhan alla olevat ihmiset, jotka jäävät julkisten palvelujen ulkopuolelle. Kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten asemaa pyritään vahvistamaan. Kohderyhmiä ovat myös ammattilaiset ja media.

Vuoden varrelta

”Kun ei oo tottunut tollaseen apuun, niin sanon vaan et ootte ykkösiä.” Asiakas Katuklinikan toiminnasta.

Osis toimii Helsingissä ja Völjy Tampereella huumeita käyttävien ihmisten parissa.

”Työharjoittelu oli juuri minulle sopiva ponnahduslauta takaisin työelämään.” Lähihoitajaksi opiskeleva vertainen

Verkko-Vinkki aloitti terveysneuvonnan Torilaudalla

 

Verkko-Vinkissä aloitimme terveysneuvonnan Torilaudalla, yhdellä Suomen suurimmista tor-verkossa sijaitsevista sivustoista. Tämä oli historiallista: mikään ammattilaistaho ei ollut aikaisemmin tarjonnut terveysneuvontaa tor-verkon välityksellä.

Käyttäjät ottivat palvelun nopeasti käyttöön. Ensimmäisen vuorokauden aikana saimme kymmeniä yhteydenottoja. Nykyään Torilaudalta löytyy Terveys-alueelta lankamme, jonne sivuston käyttäjät voivat anonyymisti kirjoittaa julkisia viestejä. He voivat myös ottaa meihin yhteyttä anonyymin pikaviestinsovellus Wickr:n kautta. Muutamassa kuukaudessa meillä oli 145 käytyä keskustelua ja 180 viestiä langassamme.

Torilaudan ylläpito ja sivuston käyttäjät ottivat meidät erittäin hyvin vastaan. He ovat arvostaneet tekemäämme työtä. Yksi syy suosioon on luultavasti se, että päihteiden käyttöön liittyvä stigma ja rikosoikeudelliset seuraamukset tekevät avun hakemisen tai asiasta keskustelun kasvotusten vaikeaksi – ja jopa mahdottomaksi heille, joiden työ- tai koulupaikka tai perhe-elämä ovat riskissä vaarantua omasta käytöstä puhumisen vuoksi.

Tor-verkon salausominaisuudet takaavat henkilöllisyyden pysymisen salassa. Tämä mahdollistaa avoimen ja rehellisen keskustelun sekä kysymysten esittämisen asiakkaan omasta päihteiden käytöstä.

Katso lisää: Verkko-Vinkin keskustelualue Torilaudalla

”Arvostan suuresti tätä mahdollisuutta keskustella vinkin väen kanssa anonyymisti. Vastaukset ovat olleet todella asiantuntevia. Eritoten kiitosta siitä että vinkin väen vastaukset eivät ole selvästikään minkään agendan värittämiä, vain puhdasta faktaa ja inhimillistä keskusteluapua.”

”Tosi hienoa että jaksatte ajatella meitä ”roskaväkeäkin” jotka syistä tai toisista on joutunut tälle tielle... Teette oikeasti hienoa työtä. Arvostan palveluitanne, kiitos kaikesta.”

”Tämä on kyllä hieno juttu, että saa kerranki ammattilaiselta kysellä kaikkea rehellisesti. Nykyään jos oot rehellinen lääkärille, saat vain ongelmia kun kirjoittavat heti päihteiden käytön kantaan ja oot valmiiksi loppuelämäsi narkkari seuraavilla käynneillä.”

Käyttäjien palautetta terveysneuvonnastamme

Helppolukuisia esitteitä turvallisemmasta pistämisestä ja C-hepatiitista

Tuotimme uuden C-hepatiitti-esitteen ja päivitimme turvallisemman pistämisen oppaat Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Materiaali on kohdennettu terveysneuvontapisteille. Turvallisemman pistämisen opasta jaettiin 4 000 kappaletta ja “C on veressä” -vihkoa 1 000 kappaletta. Turvallisemman pistämisen oppaat käännettiin englanniksi, viroksi ja ruotsiksi.

Katso lisää (pdf): Esitteet Vinkki.infon materiaalipankissa

”Asiakkaamme ovat antaneet erittäin hyvää palautetta oppaista ja he ovat lukeneet niitä klinikallamme aktiivisesti.”

”Julkaisuja kuvailtiin selkeiksi, helppolukuisiksi ja tärkeiksi. Monet asiakkaat malttoivat selata vihot ihan loppuun asti, mitä aika harvoin tapahtuu. Yksi nuori asiakas myös totesi, että 'voi kun olisi saanut tämän luettavakseen jo muutama vuosi sitten, niin olisi vältytty monelta asialta'.”

Palautetta oppaista

Ammattilaisten koulutuksissa jaettiin tietoa haittoja vähentävästä työotteesta

Järjestimme seitsemän koulutusta terveysneuvontapisteiden ja asumispalveluyksiköiden työntekijöille sekä vapaaehtoisille ja vertaisille. Koulutukset pidettiin pääosin pääkaupunkiseudulla, mutta koulutimme myös Oulussa ja Varkaudessa. Koulutukset olivat suosittuja ja ammattilaiset kertoivat saavansa niistä hyötyä työhönsä.

“Pitkästä aikaa koulutuspäivä, jossa puhuttiin koko ajan oikeaa ja ajankohtaista asiaa. Sain paljon uutta potkua omaan työhön. Kiitos.”

Palaute koulutuksesta

Verkko-Vinkin työ oli esillä kansainvälisessä konferenssissa

Esittelimme työtämme valtakunnallisilla terveysneuvontapäivillä. Verkko-Vinkki kutsuttiin puhumaan myös Euroopan haittojen vähentämisen verkoston Correlation Networkin konferenssiin Bukarestissa. Toisena aiheena oli Verkko-Vinkin tekemä työ Torilaudalla. Paneelissa käsiteltiin haittojen vähentämistä verkossa ja sosiaalisissa medioissa. Konferenssi poiki jäsenyydet kahteen verkoston asiantuntijaryhmään.

Lue lisää: Euroopan haittojen vähentämisen konferenssi

Muunto-hanke käynnisti pilottitutkimuksen ainetunnistuksesta

A-klinikkasäätiön tutkimusryhmä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Oikeustoksikologian yksikkö, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n päihdepalveluyksikkö Kurvi ja Muunto-hanke käynnistivät Muunto-hankkeen kehitystyöhön perustuvan Kadulta labraan -tutkimuksen.

Lue lisää: Kadulta labraan

Global Drug Survey -kysely keräsi ennätysmäärän vastaajia Suomesta

Muunto-hanke ja Humaania päihdepolitiikkaa ry käänsivät Global Drug Survey -kyselyn suomeksi. Vastaajien määrä kasvoi edellisen vuoden 1 300:sta 2 500:een. Tulokset julkaistaan toukokuussa 2019. Kyselyä esittelevä video kuvattiin Belgian Brysselissä Nights-yöelämäkonferenssissa.

Katso lisää: Global Drug Survey

Uudet päihdeilmiöt ja haittojen vähentäminen -seminaari oli Päihdepäivien toiseksi suosituin

Päihdepäivien seminaarissa aiheina olivat Global Drug Surveyn Suomen tulokset, C-hepatiitin uusi hoitopolku, psykedeelien hyötykäyttö tieteellisen tutkimuksen kohteena, aivodoping ja chemsex.

Katso lisää: Uudet päihdeilmiöt ja haittojen vähentäminen

Espanjansuomalainen Antti kertoi ständillämme vapaaehtoistyöstä ainetunnistusta tekevässä Energy Controllissa.

Dokumentti ja keskustelutilaisuus vetivät salin täyteen

Muunto-hanke ja Humaania päihdepolitiikkaa ry järjestivät kansainvälisenä ainetunnistuspäivänä 31.3.2018 Selkoa huumeisiin -dokumentti- ja keskustelutilaisuuden. Se veti elokuvateatterisalin täyteen.

Katso lisää:Selkoa huumeisiin -tallenne

Chemsex-raportti valottaa uutta ilmiötä Suomessa

Hivpointin, Positiiviset ry:n ja Muunto-hankkeen yhteistyössä tekemä Chemsex-raportti perustuu Seksipertti 2017 -kyselyn aineistoihin. Katsaus tarkastelee ensimmäisenä Suomessa päihteiden käyttöä miesten välisessä seksissä.

Lue lisää: Chemsex-tietoisku Päihdelinkissä

Katuklinikka, Osis, Völjy ja Nea auttavat arjessa

Völjy jatkoi Tampereella ja Osis Helsingissä huumeita käyttävien ihmisten parissa. Uutena aloittivat Katuklinikka Tampereella, Helsingissä ja Hämeenlinnassa sekä Y-säätiön koordinoima valtakunnallisen Nean (naiserityisyys asunnottomuustyössä) osahanke Völjyn yhteydessä. Nea tarjoaa asumisen tukea naisille.

Völjyssä, Nea:ssa, Osiksessa ja Katuklinikalla tehtiin välitöntä, haittoja vähentävää, osallistavaa ja palveluihin ohjaavaa asiakastyötä toimipisteissä, kodeissa ja kaduilla. Asiakastyö pohjautuu anonymiteetille, inhimilliselle kohtaamiselle, luottamuksen syntymiselle ja mahdollisimman suurelle kynnyksettömyydelle. Asiakkaiden monet ongelmat ja toimintakyvyn vajeet näkyivät arjen työskentelyssä. 

Monitahoinen asiakasverkosto ja työskentely vaativat ammattitaitoa ja monialaista tietämystä sosiaali- kuin terveydenhuollon palveluista. Työssäjaksamisen edellytyksenä on säännöllinen reflektointi ja työnohjaus sekä työhyvinvointiin panostaminen. Völjy ja Nea tekivät tiivistä yhteistyötä Tampereella toimivien, huumeita käyttäviä asiakkaita kohtaavien tahojen kanssa.    

Völjy oli asiakkaille avoinna neljä kertaa viikossa klo 12.00–15.30. Asumista tuettiin kodeissa  pääosin aamupäivisin. Völjyssä työskenteli kolme ja Nea-osahankkeessa yksi kokopäiväinen työntekijä. Völjyssä eri asiakkaita oli 230, joista 49 asumisen tuessa. Nea-hankkeessa kohdattiin 73 naista, joista 10 oli asumisen tuen piirissä. Asiakkaiden palautteessa nousee kiitollisuus arjessa auttamisesta ja tukemisesta:  
 
“Saa apua Kela yms tukien kanssa. Siivous ja muuttoapu. Olen saanut asunnon Völjyn kautta, pyykinpesua ja puheapua.”  
 
“Olen saanut soittaa bändikavereiden kanssa.” 
 
“Elämään sisältöä, konkreettista apua ja turvallisuuden tunnetta.”

Palautetta Völjystä

Askartelua ja asioiden hoitamista Völjyssä – myös Nea-työntekijä tavattavissa.

Völjyn retki vaijeriliukuun.

Katuklinikka vei anonyymeja palveluja sinne, missä ihmiset ovat ja tavoitti palveluiden ulkopuolelle jääneitä ja niissä heikosti kiinni olevia, pistämällä huumeita käyttäviä ihmisiä. Katuklinikka tarjosi mahdollisuuden tavata terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset yhdessä vertaistoimijoiden kanssa kaduilla, kodeissa tai siellä missä ihmiset milloinkin olivat.

Katuklinikka tavoitti Helsingissä 582, Tampereella 310 ja Hämeenlinnassa 64 eri asiakasta. Asiakkaita tavattiin pääasiassa kaduilla, kodeissa sekä eri päihde- ja asumispalvelujen toimipaikoissa. Palveluihin ohjaamiselle ja niissä mukana kulkemiselle oli suuri tarve.

Pistosvälineitä vaihdettiin kaduilla, kodeissa ja asumisyksiköissä. Katuklinikalta annettiin ruiskuja eteenpäin noin 115 000. Ruiskujen palautusprosentti oli yli 100.

”Ootte kyllä hyviä ihmisiä on ilo tietää teidät ja oon siitä kyllä kiitollinen! Kun ei oo tottunut tollaseen apuun, niin sanon vaan et ootte ykkösiä.”

Palautetta Katuklinikasta

Katuklinikka tarjosi pikatestausta. Helsingissä testauksen tarve oli suuri. HIV-testejä tehtiin 297 ja HCV-testejä 129. Positiivia C-hepatiittitartuntoja oli 20. Tampereella tehtiin HIV-testejä 20 ja Hämeenlinnassa 19. HCV-testejä tehtiin Tampereella 10, joista positiivia oli kaksi ja Hämeenlinnassa yhdeksän, joista positiivisia oli kaksi.

Katuklinikasta annettiin ruiskuja eteenpäin noin 115 000. Ruiskujen palautusprosentti oli yli sata. Pistosvälineitä vaihdettiin kaduilla, kodeissa sekä asumisyksiköissä. Kadulla kohdataan ihmisiä, tarjotaan neuvontaa ja ohjausta, tarkkaillaan ilmiöitä sekä tehdään ympäristötyötä. Mukana on myös vertaistoimijoita.

Asunnottomien yö Tampereella 17.10. Katuklinikka vieraili Völjyn ja Nea-osahankkeen kanssa Jeesissä, Huoltsussa sekä Arttelissa.

Tampereen Katuklinikka jouluna etsivän työn toimijoiden kanssa Vauvajengin lahjarallissa. Katuklinikka ja Nea-osahanke jakoivat joululahjoja jaettiin kahdeksaan perheeseen.

Osiksen tuen oikea-aikaisuudesta ja voimaannuttavasta vaikutuksesta kertoo lähihoitajaksi opiskeleva vertainen, joka aloitti Osiksessa työkokeilun, hakeutui lähihoitajakouluun ja aloitti Osiksessa oppisopimuksella.

”Työharjoittelu Osiksessa oli juuri minulle sopiva ponnahduslauta takaisin työelämään. Jakson aikana koin suurta voimaantumista ja motivaation kasvua liittyen omaan osaamiseeni ja kykyihini. Mahdollisuus jatkaa Osiksessa oppisopimuksella oli luonteva jatko matkaani kohti työelämää ja usko itseeni on voimistunut entisestään.

Tämä polku on antanut minulle paljon uutta opittavaa itsestäni ja kuntoutumisesta mutta myös siitä, mitä elämä voi tuoda tullessaan kun on valmis tekemään töitä sen eteen ja miten hyvä tiimi ja tuki voi saada niin sanotusti ihmeitä aikaan.”

Osiksen naisten ryhmä kokoontui 61 kertaa

Vertaiset kiinnittyivät Osiksen naisten ryhmäämme hyvin. Ryhmä kokoontui 61 kertaa. Käsiteltävät aiheet nousevat naisten toiveista ja tarpeista. Teemat ovat liittyneet niin naiseuteen, äitiyteen, omien rajojen asettamiseen kuin naisen asemaankin päihdemaailmassa. Lisäksi olemme viettäneet hemmottelu- ja virkistyspäiviä sekä kahden vuorokauden naistenleirin.

Tsemppis-kahvilassa Helsingin Hakaniemessä riitti kävijöitä. Uusia ihmisiä tulee tasaisesti mukaan toimintaan vertaisten mukana. Eri kävijöitä kahvilassa oli 97 ja heistä 33 oli mukana aktiivisesti vertaistoiminnassa.

Osiksessa eri kävijöitä oli 96 ja kohtaamisia etsivän työn kautta 80.

Vertaisilta keräämämme palautteet heidän Osiksen toiminnasta saamastaan hyödystä antoivat keskiarvoksi 4,6 (asteikolla 1-5). Yhteistyötahoilta Webropol-kyselynä kerätty palaute on ollut positiivista.

17 kokemusasiantuntijaa antoi kasvot kokemustiedolle

KokeNetissä vastaajina toimii 17 koulutettua kokemusasiantuntijaa, jotka ovat itse tai läheisinä kärsineet päihde-, peliriippuvuus- tai mielenterveysongelmista. Vastaajien ammattitaidon kehittämistä jatkettiin muun muassa yhteisillä koulutuspäivillä.

KokeNet esittää -tapahtumia järjestettiin Helsingissä ruotsiksi aiheesta häpeä ja toinen Turussa peliriippuvuudesta.

KokeNetin kokemusasiantuntijat antoivat kasvot kokemuksilleen KokeBlogissa ja KokeNetin markkinoinnissa. Apua tarjosivat ihmiset, joilla on taustallaan aitoja kokemuksia laajalla kirjolla.

Lue lisää: Ihana kamala joulu

KokeNet koordinoi #eihävetä / #fuckskam -toimintaa. Tuomme esiin, ettei kenenkään tarvitse hävetä itseään. Yhteistyökumppaneina on A-klinikkasäätiön eri toimintojen lisäksi Mielenterveyden keskusliitto, Psykosociala förbundet ja Lapinlahden lähde. Olimme mukana järjestämässä kahta seminaaria Lapinlahden lähteellä. Mielenterveysmessuilla KokeNet isännöi häpeäaiheista kokemuspuheenvuoroa. Ääneen pääsivät päihde- ja peliriippuvaiset kokemusasiantuntijat.

Lue lisää: www.häpeä.fi

KokeNet järjesti kouluttajakoulutuksen, johon osallistui 17 kokemusasiantuntijaa. Heistä suurin osa työskentelee A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntijoina.

Lisätietoa kehitysohjelmasta: Marja Merikallio p. 050 3028 164 ja [email protected]